Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Phú Hòa, Phú Yên
 • Phạm Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phường 4, thành phố Tuy Hòa

 • Nguyễn Hữu Tẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Định Thành, Xã Hòa Định Đông, Phú Hòa 

 • Huỳnh Thu Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Định Thành, Hòa Định Đông, Phú Hòa

 • Đỗ Thị Kim Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa

 • Phạm Thị Phận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Định Thành, Hòa Định Đông

 • Võ Thị Hoàng Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ MG lớn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hòa Thắng, Phú Hòa

 • Võ Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa

 • Đoàn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Định Thành, Xã Hòa Định Đông

 • Huỳnh Thị Tiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng-Bía thư chi bộ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Định Thành, Xã Hòa Định Đông

 • Nguyễn thị dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ MG nhỡ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Định Thành, Hòa Định Đông

    

 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm